jak se stát členem

„Naši členové dávají svým startupům mnohem víc než jenom peníze – čas, zkušenosti a v neposlední řadě kontakty. Jsme proto otevření všem nadšeným investorům, kteří to cítí podobně.“

Vítáme nové členy, kteří mají zájem o angel investování a chtějí se stát součástí živé komunity. Členem CBAA se mohou stát fyzické osoby (individuální investoři) a právnické osoby sdružující individuální investory ve formě sítí business angels, family offices a účelových investičních firem zaměřených na business angel investice. Klíčovým kritériem je, aby subjekt (nebo jeho členové) investoval vlastní prostředky. Členy se tak mohou stát i skupiny a sdružení, jejich zástupcem v asociaci musí být vždy business angel s prokazatelnými zkušenostmi z tohoto typu investování. Subjekt hlásící se k členství nesmí být zaměnitelný se subjekty, které jsou z členství vyloučeny.

Chceme, aby naši členové profitovali ze silné a aktivní komunity startup investorů, proto je pro získání členství potřebné pozvání / doporučení k přijetí k členství od 2 stávajících členů. Přijetí člena je následně schvalováno představenstvem a zakládajícími členy.

Členský poplatek pro:

Investoři členstvím v asociaci získávají přístup k členským aktivitám a zavazují se dodržovat Etický kodex. Členství v CBAA a logo CBAA mohou být volně použity k propagaci členů, nesmějí však být použity k jiným účelům, zejména propagaci aktivit jiných subjektů – nečlenů. Pro více informací ohledně členství nás kontaktujte na info@cbaa.cz.