etický kodex CBAA

Česká asociace business andělů stanovila následující pravidla etického chování. CBAA očekává, že její členové budou propagovat a sami dodržovat následující pravidla:

Člen České asociace business andělů především:

A dále: